<% ' SYSTEM PREZENTACJI i EDYCJI OFERT NIERUCHOMOOSCI ' (c) 1998 Piotr Bogus3awski %> <% if Request("newSearch") = 1 then Session("nextSearch") = False end if maxRecords = 10 if Request("maxRecords") <> "" then maxRecords = CInt(Request("maxRecords")) if maxRecords <= 0 then maxRecords = 1 end if end if Conn.Open "DSN=Wadeco;UID=Admin;PWD=" Server.ScriptTimeOut = 99999 if Request("IDAgencji") <> "" then Set RS = Conn.Execute("select * from Agencje where KrotkaNazwa='" & Request("IDAgencji") & "'") if RS.Eof then Response.Redirect("Default.asp") end if NazwaAgencji = RS("Nazwa") end if ' ' wyciagniecie aktualnego kursu dolara ' oneUSD = 0 Set RS2 = Conn.Execute("select * from KursyWalut where ID=1") if not RS2.Eof then oneUSD = RS2("KursUSD") end if RS2.Close %> <% title = "super.pl - Oferty nieruchomo?ci" %> <% title2 = "WYSZUKIWANIE OFERT" %>
1 USD = <%=oneUSD%> zł
<%if NazwaAgencji <> "" then%>
<%= RS("Nazwa") %>
<%if RS("Adres") <> "" then%><%= RS("Adres") %><%end if%><%if RS("Miejscowosc") <> "" then%> , <%= RS("KodPocztowy") & " " & RS("Miejscowosc") %>
<%end if%><%if RS("Telefon") <> "" then%> tel.: <%= RS("Telefon") %>
<%end if%><%if RS("Faks") <> "" then%> faks: <%= RS("Faks") %>
<%end if%><%if RS("E-mail") <> "" then%> e-mail: "><%= RS("E-mail") %>
<%end if%><%if RS("WWW") <> "" then%> WWW: "><%= RS("WWW") %> <% end if %>
<%end if%> <% ' ' budowanie zapytania wyszukujacego dane w bazie danych ' if Request("Sortuj") = "Cena" or Request("Sortuj2") = "Cena" or Request("PriceFrom") <> "" or Request("PriceTo") <> "" then SQL = "select * from OfertyZCenami where 0=0" else SQL = "select * from Oferty where 0=0" end if if Request("IDAgencji") <> "" then SQL = SQL & " and IDAgencji='" & Request("IDAgencji") & "'" end if if not IsNull(Request("Przeznaczenie")) and Request("Przeznaczenie") <> "" then SQL = SQL & " and Przeznaczenie='" & Request("Przeznaczenie") & "'" end if if not IsNull(Request("Typ")) and Request("Typ") <> "" then SQL = SQL & " and Typ='" & Request("Typ") & "'" end if if not IsNull(Request("Miejscowosc")) and Request("Miejscowosc") <> "" then SQL = SQL & " and Miejscowosc like '%" & Request("Miejscowosc") & "%'" end if if not IsNull(Request("Dzielnica")) and Request("Dzielnica") <> "" then SQL = SQL & " and Dzielnica like '%" & Request("Dzielnica") & "%'" end if if CheckForInt(Request("AreaFrom"),"") and CheckForInt(Request("AreaTo"),"") then if Request("AreaFrom") <> "" and Request("AreaTo") = "" then SQL = SQL & " and Metraz1 >= " & Request("AreaFrom") else if Request("AreaFrom") = "" and Request("AreaTo") <> "" then SQL = SQL & " and Metraz1 <= " & Request("AreaTo") else if Request("AreaFrom") <> "" and Request("AreaTo") <> "" then if CLng(Request("AreaFrom")) > CLng(Request("AreaTo")) then SQL = SQL & " and (Metraz1 >= " & Request("AreaTo") & " and Metraz1 <=" & Request("AreaFrom") & ")" else SQL = SQL & " and (Metraz1 >= " & Request("AreaFrom") & " and Metraz1 <=" & Request("AreaTo") & ")" end if end if end if end if end if if CheckForInt(Request("PriceFrom"),"") and CheckForInt(Request("PriceTo"),"") then if Request("PriceFrom") <> "" and Request("PriceTo") = "" then SQL = SQL & " and Cena >= " & Request("PriceFrom") else if Request("PriceFrom") = "" and Request("PriceTo") <> "" then SQL = SQL & " and Cena <= " & Request("PriceTo") else if Request("PriceFrom") <> "" and Request("PriceTo") <> "" then if CLng(Request("PriceFrom")) > Clng(Request("PriceTo")) then SQL = SQL & " and (Cena >= " & Request("PriceTo") & " and Cena <=" & Request("PriceFrom") & ")" else SQL = SQL & " and (Cena >= " & Request("PriceFrom") & " and Cena <=" & Request("PriceTo") & ")" end if end if end if end if end if if not IsNull(Request("Sortuj")) and Request("Sortuj") <> "" then SQL = SQL & " order by " & Request("Sortuj") end if if not IsNull(Request("Sortuj2")) and Request("Sortuj2") <> "" then if not IsNull(Request("Sortuj")) and Request("Sortuj") <> "" then SQL = SQL & ", " & Request("Sortuj2") else SQL = SQL & " order by " & Request("Sortuj2") end if end if %> <% ' MECHANIZM WYSZUKIWANIA %> <%if Session("nextSearch") = True then %> <% ' wykonaj zapytanie Set RS2 = Conn.Execute(SQL) ' policz ile jest znalezionych rekordow recCount = 0 while not RS2.Eof recCount = RecCount + 1 RS2.MoveNext wend ' idz na poczatek if recCount > 0 then RS2.MoveFirst end if %>

REZULTAT WYSZUKIWANIA    <%if recCount > 0 then%>  Liczba znalezionych ofert -  <%=recCount%> <%end if%>
<%if RS2.Eof then%> <% notEmpty = False %>
NIE ZNALEZIONO ŻADNEJ OFERTY
<%else%> <% x = 1 fromRec = 1 if Request("fromRec") <> "" then fromRec = CLng(Request("fromRec")) if fromRec <= 0 then fromRec = 1 end if end if notEmpty = True %> <%do while not RS2.Eof%> <%if x >= fromRec then %> <%if x - fromRec >= maxRecords then %> <% nextBtn = True %> <% exit do %> <%end if%> <%cOpis=RS2("Opis")%>
<%end if%> <% end if %> <% end if %>
<%=x%>. <%="" & RS2("Typ") & " (" & RS2("Przeznaczenie") & ")"%> - <%=RS2("Miejscowosc")%><%if RS2("Dzielnica") <> "" then%>, <%=RS2("Dzielnica")%><%end if%> <%if RS2("Metraz1") <> "" then%>, <%=RS2("Metraz1")%> m2 <%if RS2("Metraz2") <> "" then%>(działka: <%=RS2("Metraz2")%> m2)<%end if%> <%end if%> <%if RS2("IloscPokoi") <> "" then%> <%if RS2("Metraz1") <> "" then%>, <%else%>, <%end if%> Pokoje - <%=RS2("IloscPokoi")%> <%if RS2("Telefony") <> "" then%>, <%end if%> <%end if%> <%if RS2("Telefony") <> "" then%> Linie tel. - <%=RS2("Telefony")%>  <%end if%> <%if RS2("CenaZL") <> "" then%>
Cena: <%=RS2("CenaZL")%> ZŁ <%if RS2("Przeznaczenie") = "Wynajem" then%> / miesiąc <%end if%> <%else%> <%if RS2("CenaUSD") <> "" then%>
Cena: <%=Round(RS2("CenaUSD")*oneUSD)%> ZŁ <%if RS2("Przeznaczenie") = "Wynajem" then%> / miesiąc <%end if%> <%end if%> <%end if%> <%if cOpis <> "" then%>
<%=cOpis%><%end if%>
<%if Request("IDAgencji") = "" then%> <% Set RS3 = Conn.Execute("select * from Agencje where KrotkaNazwa='" & Rs2("IDAgencji") & "'") %> <% if not RS3.Eof then %>
Kontakt: <%= RS3("Nazwa") %>; <%if RS3("Adres") <> "" then%><%= RS3("Adres") %><%end if%><%if RS3("Miejscowosc") <> "" then%>, <%= RS3("KodPocztowy") & " " & RS3("Miejscowosc") %>, <%end if%><%if RS3("Telefon") <> "" then%> tel.: <%= RS3("Telefon") %><%end if%><%if RS3("Faks") <> "" then%>, <%end if%> <%if RS3("Faks") <> "" then%>faks: <%= RS3("Faks") %><%end if%> <%if RS3("E-mail") <> "" then%>, e-mail: "><%= RS3("E-mail") %><%if RS3("WWW") <> "" then%>, <%end if%> <%end if%> <%if RS3("WWW") <> "" then%> <%if RS3("E-mail") = "" then%>
<%end if%> WWW: "><%= RS3("WWW") %> <% end if %>
<%if RS2("Zdjecie") <> "" then%>
">

<%end if%> <% x = x + 1 %> <% RS2.MoveNext %> <%loop%> <%if fromRec > 1 then %> <%end if%> <%if nextBtn = True then %> <%if prevBtn = True then %>    <%end if %> <%end if%> <%end if%>
<% prevBtn = True %>
<%if Request("IDAgencji") <> "" then%> "> <%end if%> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
<%if Request("IDAgencji") <> "" then%> "> <%end if%> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">


<%end if%> <% ' FORMULARZ WYSZUKIWANIA %>
<%if Request("IDAgencji") <> "" then%> "> <%end if%>

   Przeznaczenie
  
   Typ:
  
Nie musisz wypełmiać  wszystkich pól,  aby znaleźć  ofertę, która Cię  interesuje !

Jednak aby ograniiczyć ilość ofert, które będą wyświetlane sprecyzuj dokładnie zapytanie !

   Miasto
   ">
   Dzielnica
   ">  
   Cena:
od ">do ">
    Powierzchnia:
od ">do ">

Sortuj wg.
i

Wyświetlaj naraz ofert


<% if Session("nextSearch") = True then %> <% if notEmpty then %> <% noHR = True %> <% end if %> <% end if %> <% Session("nextSearch") = True %>